schoolreglement

Onze school voorziet opvang vanaf 7.15 uur tot 18.00 uur.

Op woensdag sluit de school om 15.00 uur.


Lesblokken kleuterschool


8.35 uur tot 11.25 uur

12.25 uur tot 15.15 uur


Lesblokken lagere school


eerste graad


8.35 uur tot 12.15 uur

13.20 uur tot 15.20 uur


tweede en derde graad


8.35 uur tot 12.30 uur

13.40 uur tot 15.20 uur


Lesblokken kleuterschool en lagere school op woensdag


8.35 uur tot 12.10 uur