CLB-en later

Het CLB houdt het dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch consult. De meeste gegevens worden in het elektronisch dossier bewaard. Daarna vernietigen ze het dossier. Dat gebeurt nooit voor de leeftijd van 25 jaar (of 30 jaar voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs).

Het  dossier houden ze bij op het CLB. Daar kan je ook terecht voor inzage en afschrift.