Zorg op school

zorgcoördinator kleuterschool en eerste leerjaar: Caroline Van Opstal


zorgteam kleuterschool: Mien Van Zeghbroek, Dacha De Clercq, Katrien Buys, Sophie Emmerechts, Julie Teirlinck, Shauni Maes


zorgcoördinator lagere school: Katrien Polspoel


zorgteam lagere school: An Michiels, Ingrid De Smedt, Sigrid Gorsen, Sandra Boulangier


Je kan beide zorgcoördinatoren bereiken op jokertroef@gmail.com.

Dit kan ook telefonisch tijdens de schooluren op 02 269 49 15.

Het gsm-nummer van de zoco's vind je onder 'schoolteam' op deze website.

ZORGVISIE


De zorg voor ieder kind is belangrijk.

Daarom schreven wij expliciet een zorgvisie uit die op niveau van de leerling, de ouders en het schoolteam duidelijk maakt waar wij naar willen streven.


Joker is troef! Ieder kind heeft er één!

Wij gaan voor een brede zorg met oog voor het totale kind, omdat iedereen anders is en andere noden/behoeften heeft. Ieder kind moet zich goed voelen op school en heeft het recht op de tijd en ruimte die hij nodig heeft om zijn leertraject af te werken.

We gaan op een positieve manier aan de slag, zodat het kind alle aangereikte kansen kan benutten.

We geloven in de groei van ieder kind en staan open om tegemoet te komen aan hun ontwikkelingsproces.

We gaan doelgericht en ervaringsgericht aan de slag om via de talenten van ieder kind het leren te stimuleren. We streven naar een samenwerking met de ouders, opdat het kind kan uitgroeien tot een talentvolle volwassene.

We maken dit concreter op drie niveaus:


a) Op niveau van het kind


Aan de hand van enkele uitspraken van kinderen duiden we onze belangrijkste troeven.


“Ik heb een leuke juf, want wij mogen om beurten de logeerbeer meenemen naar huis.”

Thuis of in de klas: het is mijn (leef)wereld.


“Als ik later groot ben, dan word ik meester. Dan kan ik verbeteren met geel, want dat is mijn lievelingskleur.”

Ik mag fouten maken en leer eruit.


“Ik eet graag chocotuur en mijn broer samali.”

Ik mag zijn wie ik ben.

Ik word gezien.


“Ik heb het wel gezien: de juf knipoogde naar Bram.”

Ik voel me goed in mijn vel.


Kleuter: “Ik knip in klei, Eva knipt rechte stroken en Khalid knipt een sneeuwman uit.”

Leerling derde leerjaar: “In de les Spelling werkt Tom op de computer, Maria in haar werkboekje, Thibault in zijn klimoppertje en Maaike met de juf.”

Ieder speelt zijn troefkaart(en) uit waar nodig.


- “Het is mistig. Het kan ook regen zijn die stilstaat.”

- Leerkracht: “Ik heb een fles halfvolle melk mee.” Leerling: “Waarom is die fles maar half vol?”

- “Juf, wanneer mag ik op de kilometer (~ weegschaal).”

Ik leer uit concrete ervaringen.


“Ssst, straks hoort het lieveheersbeestje jou. Die vertelt het dan vast verder aan de slak! Die vertelt het dan aan het blaadje van zijn lievelingsboom en dan wordt die misschien droevig als die te weten komt dat hij zijn bladeren zal verliezen.”

Ik word geprikkeld, ben verwonderd en groei.


“Ik ben verward: op het bord staat het anders dan ik het heb uitgewerkt.” (een kort gesprekje) ”Ik ben blij dat je bevestigt dat mijn manier van werken ook juist is. Nu ben ik zeker dat ik juist heb gedacht.”

Ik praat met de leerkracht(en) over wie ik ben, hoe ik me voel, hoe ik werk, welke denkstappen ik neem, waar ik talent voor heb en wat mijn werkpuntjes zijn.


b) Op niveau van de ouders


Via 4 slogans willen we jullie duidelijk maken hoe we samen op weg gaan.


‘Een open deur voor een goed gesprek!’

Wij willen de drempel zo laag mogelijk maken, zodat jullie met grote en kleine bezorgdheden steeds tot bij de klasleerkracht, de zorgcoördinator of de directie kunnen komen. De uitwisseling over het kind helpt ons om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Jullie zijn immers de experten in het kennen van jullie kind; het schoolteam in het schoolse gebeuren en het leren.


‘Ontwikkelen is meer dan leren.’

Ontwikkelen is steeds een proces van vallen en ook opstaan. Ontwikkelen is leren: experimenteren, ervaren, kansen krijgen en nemen om te ontwikkelen. Leren is woorden gebruiken om de wereld te kaderen. Bij het ontwikkelen speelt de inbreng van eenieder een belangrijke rol en dient ieder kind voldoende weerbaar te zijn voor de wereld van morgen en het bewaken van zijn eigen ontwikkeling.


‘Samen onderweg!’

We rekenen op de ouder(s) van ieder kind om hem/haar samen te begeleiden. Dit engagement vertaalt zich naar jullie toe door het bieden van een veilige en warme thuishaven met aandacht voor en vertrouwen in je kind. Dit vertaalt zich ook naar de leerkrachten toe door samen met jullie de ladder vast te houden waarop het kind klimt en jullie voldoende te informeren: oudercontacten, het Eerste Algemeen Oudercontact, een zorgavond, een schoolrijpheidsavond, een avond rond het secundair onderwijs …


‘Het beste uit ieder kind halen!’

Als school vinden we het belangrijk dat ieder kind krijgt wat het nodig heeft. Voor de ene betekent dit extra uitdaging en/of deelname aan de klimopklas, voor de andere betekent dit extra uitleg en ondersteuning met materiaal, soms een individueel leertraject of specifieke maatregelen voor een leerstoornis. Samen met jullie kiezen we het beste traject voor uw kind.


c) Op niveau van de klasleerkracht – het zorgteam – het schoolteam


We staan als schoolteam achter de volgende stellingen en streven ernaar deze waar te maken.


 • Ieder kind is anders en moet zich goed voelen in de klas, op school.
 • Ieder kind mag er zijn; de klasleerkracht heeft oog voor eenieder.
 • We willen ieder kind en zijn (leef)omgeving beter leren kennen.
 • De basiszorg van ieder kind ligt in handen van de klasleerkracht, die deze zorg ter harte neemt als een goede huisvader.
 • De klasleerkracht is de begeleider van jouw kind en het eerste aanspreekpunt voor ouders.
 • Iedere leerkracht werkt - afhankelijk van de leerstofinhoud - in drie niveaus: één groep die zonder of met korte instructie meteen zelfstandig aan de slag gaat; één groep die na een klassikale instructie zelfstandig aan de slag gaat en één groep die na een klassikale instructie verder gerichte ondersteuning krijgt. De groepsindelingen zijn variabel doorheen het schooljaar en worden gevormd op basis van de noden.
 • Fouten maken mag; je krijgt steeds opnieuw kansen, rekening houdend met jouw draagkracht.
 • Elke leerkracht streeft ernaar kinderen te prikkelen, uit te dagen, ergens verwonderd over te laten zijn.
 • Het proces is belangrijker dan het product. We zijn nieuwsgierig naar jouw manier van denken en werken.
 • We stimuleren je om aan (zelf)reflectie te doen. Even stilstaan en terugblikken werkt verhelderend.
 • Een gesprek? Je kan steeds bij ons terecht.
 • Leren van elkaar … ook wij verrijken elkaar en ondersteunen elkaar via co-teaching.
 • Media zijn onmisbaar bij het leren en ontwikkelen. We zetten zoveel mogelijk media in.
 • Samen kan je meer. De klasleerkracht kiest verschillende werkvormen om de doelen te bereiken.
 • Wij hebben een specifieke werking voor kinderen met leervoorsprong: iedereen komt naar school om te leren en te werken. Wij streven ernaar deze kinderen te bieden wat ze hiervoor nodig hebben, zowel klasintern als klasextern.
VISIE EN AANPAK ROND PESTEN EN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG


In samenwerking met de schoolraad en enkele ouders van de ouderraad werkten we protocols uit rond grensoverschrijdend gedrag door leerlingen, ouders en personeel. Je vindt deze protocols en dus TO DO's in geval van grensoverschrijdend gedrag hieronder. Bij de directie ligt er een incidentenlogboek waar alle incidenten worden gelogd.


Vanuit de laatste tevredenheidsenquête van ouders werd er een werkgroep van ouders en leerkrachten opgericht rond pestgedrag op school. Voor ouders werd er een nieuwskrantje met tips uitgebracht (klik op het prentje hieronder om het bestand te openen); voor de leerlingen werden er deurhangers ontworpen die ook hen duidelijk kunnen maken wat ze dienen te doen in geval van pestgedrag. Je vindt de documenten hieronder.


nieuwsbrief voor ouders

nieuwsbrief voor ouders

protocol grensoverschrijdend gedrag door kinderen

protocol grensoverschrijdend gedrag door ouders