klasexterne ondersteuning

Soms is de binnenklasdifferentiatie onvoldoende voor een leerling.


In samenspraak met de ouders kiezen we dan voor extra ondersteuning buiten de klas.

Dit kan individueel of in een klein groepje.


De externe klasondersteuning gebeurt onder andere in de volgende gevallen:


extra leesmomenten in kleine groep op niveau

leerlingen met leervoorsprong - klimopklas

leerlingen met een individueel aangepast curriculum

extra motorische activiteiten

taalgroepjes rond een bepaald doel of leerstofgeheel

rekengroepjes rond een bepaald doel of leerstofgeheel

taalbad

extra studiebegeleiding

werken aan sociale vaardigheden

'hoe-voel-ik-me-gesprekjes'

aanbrengen van bepaalde maatregelen om nadien de transfer naar de klas te maken

...


De klasexterne ondersteuning kan gegeven worden door de klasleerkracht zelf, de zorgondersteuner of de zorgcoördinator.

Via het schoolrapport worden de ouders steeds op de hoogte gehouden over de vorderingen van of de acties voor hun kind.