Splitsen van 8

Plaats bij elkaar

Vul aan met het juiste getal.