HET SCHOOLTEAM:

VRIJE BASISSCHOOL SINTE-MAARTEN
LIMBOSWEG, 13
1860 MEISE
tel: 02/ 269 49 15
fax: 02/ 270 48 16

Sinte-Maartenschoolteam 2012 - 2013

1: juf Annemie (schrijfdans) - 2: juf Sonia (6B) - 3: juf Sandra (1KB) - 4: juf Mien (kleuterturnen) - 5: juf Sophie (1KA)
6: juf An (3KA) - 7: meester Bruno (2A) - 8: juf Liesbeth (1KA) - 9: juf Sigrid (5B) - 10: juf Joke (5A)
11: juf An (1A) - 12: Linda Goossens (secretariaat) - 13: juf Ingrid (5A) - 14: juf Caroline (zorgcoördinator) - 15: juf Kim (6A)
16: juf Lieve (1B) - 17: juf Lynn (1C) - 18: juf Silke (3KC) - 19: juf Ria (4B) - 20: juf Marie-Line (zorg)
21: juf Martine (3B) - 22: juf Marleen (kinderverzorgster) - 23: juf Els (zorg) - 24: juf Kaat (4A) - 25: Martine Clement (secretariaat)
26: juf Lies (3KB) - 27: meester Stijn (LO) - 28: juf Ann (2B) - 29: juf Inge (directie) - 30: Ann Gillesjans (secretariaat)
31: juf Stephanie (2C) - 32: juf Lieve (3A) - 33: juf Els (4A + zorg) - 34: juf Stephanie (1KD) - 35: juf Liedja (1B)

36: juf Dacha (2KA) - 37: juf Ann (2KB) - 38: meester Niels (LO) - 39: juf Katrien (3KA) - 40: juf Veronique (1KC)

Ontbreken op de foto: meester Stef (2C), juf Tina (zorg kleuters), Davy Peleman (ICT)

HET SMS-TEAM 2011 - 2012

Het (bijna) hele team

juf Annemie (kleuterturnen) en mevrouw Marie-Line (directeur) ontbreken op de foto
Info: juf Martine: directeur ad interim (samen met juf Inge)/secr. met grijze sjaal

de kleuterschool:

eerste rij: juf Katrien (3KA), juf Dacha (2KC), juf Stephanie (1KA), juf Veronique, juf Silke (3KB), juf Ann (3KA)
tweede rij: juf Sandra (1KB), juf Ann (2KB), juf Mien (2KA), juf Liesbeth (1KA), juf Sophie (Bumbaklas), juf Caroline (zorg), juf Marleen (kinderverzorgster), juf Els (zorg)

de lagere school:

eerste rij: juf Lieve (1B), juf Lynn (4A), juf Kim (6A), juf Sonia (6B), meester Stijn (turnen en zwemmen 1e graad), meester Stef (5B)
tweede rij: juf Joke (5A), juf Katrien (1C), juf Liedja (1B), juf Inge (directeur ad interim/4A) , juf Ann (2B), juf Caroline (zorg),juf Martine (3B), juf Sigrid (1C), juf Els (zorg),
staand: meester Davy (ICT), juf Kaat (4A), juf Ria (4B), juf An (1A), juf Lieve (3A), juf Ingrid (5A), meester Bruno (2A)

directie: directie@smsmeise.be
secretariaat:
sint.maarten@scarlet.be
webmeester: webmeester@sinte-maartenschool.be

Voor dringende vragen, een afspraak of wensen neemt u best contact op met de leerkracht
via de schoolagenda of voor en na de lesuren. 

Dit team staat dit schooljaar voor jou klaar.
Tot ziens op school.
Zittend vooraan: juf Kim , juf Martine (secretariaat)
tweede rij: juf Sophie, juf Linda (secr.), juf Marleen, juf Silke, juf Annemie, juf An Michiels,
meester Stef, juf Liedja
derde rij: juf Mien, juf Sandra, juf Caroline, meester Stijn, juf Sharon, juf Joke,
juf Lieve Becq, juf Liesbeth, juf Sonia
vierde rij: mevrouw Marie-Line, meester Bruno, juf Inge, juf An Meulemans,
juf Kaat, juf Lieve Van Neighem, juf Ann Hoogewijs, juf Els, juf Katrien
achteraan: juf Ann Timperman, juf Ingrid, juf Sigrid, juf Ria, juf Martine Van Stichel

bank links:
juf Liedja (1C), juf Liesbeth (1KA), juf Ann (2KB), juf Sophie (peuters)
mevouw Marie-Line (directeur), juf Marleen (kinderverzorgster), juf Katrien (zorg KS), juf Sigrid (6C),
mevrouw Corry, mevrouw Pascale en mevrouw Narine (toezicht)

tussen banken:
meester Bruno (2A)
juf Kim (6A), juf Sonia (6B), meester Stef (2C)
juf Sandra (1KB), juf Els (zorg 4 & 5), meester Rudi (5A), turnmeester Marijn, turnmeester Stijn,

bank rechts:
juf Joke (5B), juf Ingrid (5B), juf An (3KK), juf Caroline (zorg kleuters + eerste graad), juf Mien (2KA)
juf An (1A), juf Lieve (1C), juf Inge (zorg tweede en derde graad), juf Annemie (3C), juf Ann (2B)
juf Kaat (4A)
juf Martine (3B), juf Lieve (3A), juf Martine (secretariaat), juf Ria (4B)

spijtig: juf Silke (1KA) en juf Annemie (kleuterturnen en eerste leerjaar) ontbreken op de foto

dragen ook meer dan hun steentje bij:

juf
Linda (secretariaat), Davy (ICT)
Lisette & Albert (poets, hulp & toezicht)
mevrouw Ann, mevrouw Linda, juf Lieve en mevrouw An (toezicht)
zuster Marita (leermateriaal/toezicht)
de dames van de keuken: Renilde, Chantal & Janya
en mijnheer Michel, onze klusjesman.

 

SMS-TEAM 2008 - 2009
Eerste rij (zittend): juf Sandra (1KB), juf Liesbeth (1KA), juf Ellen (1B), juf Lynn (5C), juf Wendy (1KA), juf Sophie (1KC),
juf Martine (secr.), juf An (3KA), juf Mien (2KA), juf Marleen (kinderverzorgster)
tweede rij (staand & zittend): juf Martine (3B), juf Elke (zorg & 5A), juf Ingrid (5A), juf Ann (2KB), juf Lieve (1C),
juf Sonia (6B), juf Tess (6C), juf Kim (6A), juf Annemie (turnen), juf Joke (5B), juf Lieve (3A),
juf Ria (4B), juf Liedja (1C), meester Wilfried (kleuterturnen), meester Stef (2C)
derde rij: juf An (1A), juf Inge (beleid), mevrouw Marie-Line (directeur), juf Lies (3KB), juf Ann (2B),
juf Kim (beleid), juf Els (1B), juf Caroline (zorg), juf Kaat (4B),
meester Maarten (turnen), meester Stijn (turnen), meester Bruno (2A)

ontbreken op de foto:


juf Linda (secretariaat), meester Davy (ICT), juf Annemie (5C-bevallingsverlof)

Meer info vind je via de knop links 'contact'.
 SMS-TEAM 2007-2008:

SMS-TEAM 2006-2007:

Eerste rij: Juf Caroline (zorg), juf Katrien (3KB), juf Marleen (kinderverzorgster),
juf Liedja (1C), juf Martine (secretariaat), meester Bruno (1B)
Tweede rij: meester Stef (4C), juf Nathalie (3KG*), juf Inge (beleidsondersteuner), juf Marij (5C),
juf Lieve (1C), juf Lies (1KG*), juf Dany (2A), juf Lieve (3A), juf Annemie (kleuterturnen),
juf Martine (3B), mevrouw Marie-Line (directie)
Bovenaan: juf Mien (2KB), juf An (3KG*), juf Sandra (1KA), juf Sophie (3KA), juf An (1A),
juf Ann (2KB), juf Liesbeth (1KA), juf Ann (2B), juf Linda (secretariaat),
juf Annemie (ambulante zorgleerkracht), juf Kaat (3C), juf Tess (6B), meester Stijn (turnleerkracht L.S.),
juf Ria (4B), juf Wendy (4A), juf Kim (6A), juf Ingrid (5A), juf Joke (5B)

Ontbreken op de foto:
juf Sonia (4A) kersverse mama van Mathias, juf Sofie (zorg),


Davy Peleman (ICT)

* G staat voor gemengde groep (dit wil zeggen meer dan 1 leeftijdsgroep)
Meer info vind je bij de respectievelijke kleuterjuffen.

HET SMS-TEAM 2005-2006:

Eerste rij:
Juf Els (4C), Juf Sophie (3KA), juf Caroline (zorg, moederschapverlof tot april), juf An Hoogewijs (2KB),
 juf An Meulemans (1KB), juf Kim (6A), juf Ann Timperman (2B), juf Sandra (1KA)
Tweede rij:
Mevrouw Marie-Line (directie, tijdelijk afwezig door ziekte), meester Stef (6C tot 28 nov. daarna directeur in Klavertje Vier in Breendonk, juf Tess vervangt hem), juf Marij (4A), juf Nathalie (3KB),
juf Dany (2A, directrice a.i.), juf Liedja (1C), juf Lieve Van Neyghem (1C), juf Martine (3B), juf Lieve Becq (3A + taakjuf (tijdelijk vervangen door taakjuf Petra)),
juf Inge (4C, beleidsondersteuning), juf Lief (2A, 3A), juf An (4A), juf Sonia (6B),
juf An Michiels (1A), juf Kaat (3C)
Derde rij:
juf Liesbeth (1KA), juf Joke (5B), juf Ingrid (5A), juf Ria (4B), juf Annemie Moens (kleuterturnen),
juf An Seghers (1KB), knielend: Juf Martine (secretariaat), juf Annemie Smets (2C),
knielend: juf Mien (2KA), meester Stijn (turnen L.S.), piepend: juf Lies (1KC),
juf Marleen (kinderverzorgster), meester Bruno (1B)

 
Davy Peleman (ICT-coördinator)

Op 30 augustus waren 143 kleuters en 347 lagere schoolkinderen ingeschreven.

ARCHIEF:

SMS-TEAM: 2003-2004

Eerste rij:
juf Francine (1KA), kinderverzorgster juf Marleen, juf Mien (2KA), juf Martine (secretariaat), juf Ria (4B) , juf Sophie (3KA), juf Sonia (6C), juf Annemie (2C), juf Joke (5B), juf Elke (6B)
Tweede rij:
juf An Michiels (1A), juf Anne-Marie (3KB), juf Kaat (1B), juf Lieve (1C), juf Liedja (1C), juf Martine (3B), juf Lieve (3A), mevrouw Linda (secretariaat), juf Ann Hoogewijs (2KB), juf Kim (6A)
Derde rij:
juf Dany (2A), turnjuf Annemie , juf An Meulemans (2KA), meester Bruno (4A), juf Inge(6A)
laatste rij:
Mevrouw Marie-Line (directrice), juf Liesbeth (1KB), juf Lies (1KC), juf An Timperman (2B), juf Ingrid (5A), juf Marij (4C), juf Katrien (3KC), turnmeester Stijn

juf Hilde (1KB), juf Annelies (taakleerkracht), juf Caroline (zorgcoördinator) ontbraken,
hier zie je ze in volle glorie: