1861 - 2011:
Bekijk de geschiedenis via de tijdlijn, heel wat SMS KIEKJES uit de oude doos
of lees de jubileumuitgave: 15O jaar Sinte-Maartenschool.
Druk op één van de onderstaande knoppen.

TIJDLIJN 150 JAAR SMS FOTO'S 150 JAAR JUBILEUMBOEKJE
Heb je zelf een leuke herinnering aan onze school?
Stuur een berichtje en/of foto naar de webmeester.
Bedankt!

Hieronder vind je informatie over de geschiedenis van onze school.
Bekijk hier alvast dit "SMS feest!" filmpje ...

 

150 jaar geleden ging de schoolpoort van onze school voor het eerst open.
Dat is best al een hele tijd. Ze kreeg haar naam van onze patroonheilige, Sint–Martinus.

Over de speelplaats waar jullie nu knikkeren, touwtje springen, tikkertje spelen, …
liepen toen geen leerlingen met stoere jeans,
gel in hun haar en een rugzak met mooi gekafte boeken.
Wel kinderen in hetzelfde schooluniform en op klompen,
met een lei en een griffel in hun houten schooltas.
Maar ze speelden dezelfde spelletjes, zongen leuke liedjes,
maakten ook wel eens ruzie en probeerden dat nadien ook weer goed te maken.
Op dezelfde speelplaats als die van jullie, in onze Sinte–Maartenschool.

Naar school gaan was in die tijd nog niet verplicht.
De kinderen waren blij dat ze naar school mochten gaan van hun ouders
omdat ze zo de kans kregen om iets bij te leren.
Ondertussen hoefden ze ook niet op het veld te werken of in de fabriek.
Ze waren gelukkig omdat ze mochten dromen van een fijn beroep en een betere toekomst.
Ze kregen godsdienstles, taal, rekenen en tekenles in dezelfde klassen als jullie,
in onze Sinte–Maartenschool.

Ons schooltje is tijdens die 150 jaar heel erg veranderd.
Er werden klassen bijgebouwd, de speelplaats werd steeds groter en groter.
Lang geleden was er een zandbak, een glijbaan, een speelberg, een dierenhok….
en nu staan er forten, een vrachtwagen, is er een ballenplein met doelen
en een parkje waar je je goed in kan verstoppen.

Maar elk jaar opnieuw, al 150 jaar lang proberen we een fijne school te zijn,
een school waar iedereen zich thuis voelt,
waar je kansen krijgt om te tonen wie je bent en wat je goed kan.
En dat willen we nog vele jaren blijven doen.
En daarom vieren we dit jaar feest.
We zijn blij dat jij ook een leerling van onze Sinte – Maartenschool bent,
want ook jij hoort erbij !

Dus 150 keer ‘ hip, hip, hip … hoera ‘ voor onze school !

GESCHIEDENIS SINTE-MAARTENSCHOOL
Met grote dank aan Jef Heyvaert (info) en Jef De Cuyper (foto's en info)

1861,
het belangrijke jaar!
De gravin van Bouchout Elisabeth Roose-de Baisy die op het kasteel
van Bouchout woonde en echtgenote was van Amadé de Beauffort,

schenkt
de gebouwen voor de vrije school en die voor het verblijf van de nonnen,
aan de zusters van Maria van (Pesche) Braine l’Alleud.
Dit wellicht als reactie tegen de gemengde officiële scholen.
De toenmalige burgemeester Baron d'Hoogvorst verleende zijn volle steun aan dit initiatief.
Twee enthousiaste zusters zouden onze school op gang trekken.
De orde van zusters van Maria uit Eigenbrakel
'La Réverende Mère Marie Philomene' zal onze school leiden tot 1959.In
de voorgevel van het klooster, nu ons secretariaat,
ziet
men een gedenksteen, geplaatst in 1911, met volgende tekst:

«Aan de weledele gravin Amedée de Beauffort, geboren Roose de Baisy, slotvoogdes van Bouchout,
stichter
dezer school in 1861 - geboren te Brussel den 13den juli 1809
en
overleden den 18den december 1873.
Gedurende
gansch haar leven een weldoenster der armen
en
ieverige beschermster van alle werken.
Ingehuldigd op 12den juli 1905.

Hulde
en eerbiedige dankbaarheid van de inwoners van Meise».Helemaal
bovenaan werd een Mariabeeldje geplaatst in een nis.

In 1891 wordt aan de “zusterschool” voor 110 niet-betalende meisjes een subsidie verleend van 1000 fr.

De
vrije school word aangenomen en gesubsidieerd door de gemeente vanaf 1884.
Zo noteren wij anno 1897 een toelage van 1100 fr.

In 1895 wordt de school bestuurd door de zusters De Boeck Catherine en Van Bouwel Marie-Anne.

1898. De gemeente overhandigt de school een geschenk bij de viering van 25 jaar onderwijs
van
zuster Helene en als erkentenis van de diensten bewezen door de religieuzen.

In
1904 wordt zuster Kostka, alias Marie-Anne Van Bouwel,
door de gemeenteraad (verslag van bijna 2 bladzijden in het Frans)
gefeliciteerd
voor haar 25 jaren onderwijs:
Que le gouvernement reconnaîtra vos loyaux servìces en soumettant
a
la signature royale un arrêté vous conférant la croix civique”.
Zij overlijdt in 1917'.
Er is een grafsteen
aan de zijkant van de kerk.

1907. Naast de twee bestaande worden nog twee klassen bijgebouwd,
aangezien
het aantal leerlingen is opgelopen tot 145.

1910: De gemeenteraad besluit juffrouw Schreurs aan te werven
als
wereldlijke onderwijzeres
van
de aangenomen meisjesschool met een minimum jaarwedde (750 fr,).
Die wedde zal genomen worden op de subsidie (3.000 fr.)
toegestaan aan de directie van de aangenomen school.
De
gemeenteraad bekwam inspraak in de benoemingen van de vrije school.
Zij wordt vervangen
door M. De Winter.

Uit het verslag van de gemeenteraad van 1911:

«Heraanneming der Meisjesschool, bestuurd door madam Maria Van Bouwel, voor 10 jaar met jaartoelage van 3000 fr.,
waarin
begrepen de jaarwedde aan de wereldlijke gediplomeerde hulponderwijzeres.
Vergoeding
van fr. 2 per jaar en per behoeftige leerling voor levering van schoolgerief en van 1,50 fr.
voor
levering van grondstoffen voor het naaldwerk alsook een jaarlijkse vergoeding
van
fr. 192 voor verwarming der klassen».

Tijdens de oorlog, in 1916, gaan gevluchte Franse zusters,
die
te Meise in het kasteel van Bouchout verblijven,
elke
dag naar Grimbergen om er de gevluchte Franse jeugd onderricht te verschaffen.

 1921. Medisch schoolopziener van de aangenomen meisjesschool is dr. Van de Bruel uit Wolvertem.

 In 1923 zal in «Het Nieuws van den dag» een bericht ingelast worden
«vragende eene onderwijzeres».

1927.
“De heraanneming van de meisjesschool, voor een termijn van 10 jaar,
wordt
onderschreven door het gemeentebestuur en de leden
van
het beschermend comiteit van de school
nl.
E.H. J. Cools, Van Gheluwe secretaris,
Maria
Derville overste der zusters van Maria te Eigenbrakel,
Catharina
De Boeck, overste der zusters van Maria te Meysse.
Er zijn thans vier klassen bestuurd door Adèle Van Lierde.
Er wordt voorzien in het bestuur, het personeel en de wedden,
aantal
klassen en toezicht, de vergoeding van 10 fr.
per
leerling voor schoolbehoeften en 8 fr. voor grondstoffen voor naaldwerk;
vergoeding voor 2.000 kg kolen”.
Eenzelfde overeenkomst wordt opgesteld voor de bewaarschool
met
een vergoeding van 5 fr. per leerling.

1932.
Twee nieuwe klassen, waarvan een tweede bewaarschoolklas :
schatting
70.000 fr. waarvan 15.000 fr. subsidie door de gemeente.

1960: de Dochters van Maria uit Willebroek besturen de school

1964:
de Zusters Annuntiaten uit Heverlee nemen het bestuur over

1999: de Zuster Annuntiaten
dragen het bestuur over aan leken.

We
konden deze benoemingen noteren:

1923: Juffrouw Haesaerts Seraphine, gediplomeerd in de aangenomen normaalschool van Laken.
1924: Vervangen door Louise Luyten.
1924: Van Den Bossche Magdalena, gediplomeerde van Laken.
1924: Johanna Hofman
1931: Huygens Angelica
1931: Juffrouw Van Roey opgevolgd door Martha Vissers.
1931: Overlijden van zuster M.A. De Boeck, vermeld op grafsteen.
1952: Tot dan diende nog steedseen akkoord tot ontslag bij huwelijk” onderschreven te worden.
1959: Overlijden Van Lierde Adele, Zuster Celìne.
1960: Vander
Auwera Maria-Clara, zuster Clementïne
1964: Putzeys
Lutgarde, zuster Mathilde.
1966: Neyens Elisa, zuster Veerle.
1980: Segers Elise, zuster Marita.
1999: Lekenbestuur: Goethals Marie-Line.

Bron:

De geschiedenis van Meise tot 1940
gepubliceerd in 2005

Auteur :  Jef Heyvaert
Uitgever : Cultuurraad Meise